Arvonlisäverokannoista

Perussuomalaiset esittävät ruoan arvonlisäveron laskemista nykyisestä 13 prosentista 10 prosenttiin, sekä muiden tuotteiden arvonlisäveron nostamista nykyisestä 23 prosentista.

Erilaiset arvonlisäverokannat kuitenkin mahdollistavat samanlaisen veronkierron kuin erilaiset ansiotulo- ja pääomaverokannat. Esimerkiksi lääkäreillä ja asianajajilla on mahdollisuus nostaa palkkansa pääomatulona, josta peritään veroa vain 28%. Laillinen veronkierto loukkaa monien mielestä yhdenvertaisuutta.
Lue lisää

Mainokset

Krediittipohjainen äänestysjärjestelmä

Muutos2011 -puolue haluaa saada Suomeen nykyistä enemmän kansanäänestyksiä. Tavoite on hyvä, mutta kansanäänestyksissä äänestäminen ei rationaalisesti ajatellen kannata, sillä yhden äänen vaikutus on niin pieni ettei äänestyspaikalle vaivautumisesta saa sitä vastaavaa hyötyä.

Äänestystapaa voitaisiin kansanäänestysten osalta kehittää siten että äänestäminen muuttuisi yhä kannattavammaksi. Yksi tapa olisi ottaa käyttöön krediittipohjainen äänestysjärjestelmä.
Lue lisää

Yksityinen raha

Valtioiden liikkeellelaskema raha eli fiat-raha on huono vaihdon väline ja tulee menettämään arvonsa seuraavista syistä:

1. Fiat-rahaa vastaan ei ole olemassa mitään todellista hyödykettä johon rahan voisi vaihtaa. Koska kultakannasta on luovuttu, fiat-rahan arvo perustuu ainoastaan sen käytettävyyteen vaihdon välineenä.

2. Fiat-rahan arvo laskee kun keskuspankki luo lisää rahaa. Kun rahan arvo laskee, häviävät kaikki sitä omistavat.

Yksityinen raha ratkaisee edellämainitut ongelmat. Sen sijaan että vaihdon välineenä käytetään fiat-rahaa, voidaan vaihdon välineenä käyttää kaikkea pörssissä noteerattua omaisuutta.
Lue lisää

Talousdemokraatit ja korko

Talousdemokraattien yksi keskeisimpiä väitteitä on se, että kaikkia lainoja ei ole mahdollista maksaa korkoineen. Kun pankki luo lainarahaa tyhjästä vakuuksia vastaan, se ei luo koron osuutta. Koska korkoa ei luoda samalla kun lainaa, syntyy markkinoille eksponentiaalisesti paheneva rahavaje. Talousdemokraattien väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa.
Lue lisää

Valtion omaisuus nollaan

Suomessa kannattaisi ottaa käyttöön säädös jonka mukaan joka kalenterivuoden jälkeen valtion omaisuus, eli varat vähennettynä veloilla, tulee olla nolla.

Siirtymäkaudella valtio tulisi velvoittaa lyhentämään tietyn osuuden velkaansa, mikäli se ylittää varojen määrän. Mikäli taas varat ylittävät velat, tulisi tietty osuus niistä jakaa veronpalautuksina kansalle.
Lue lisää

Maanomistuksen verotuksesta

Georgistit kannattavat yhteiskuntamallia, jonka mukaan jokainen voi omistaa työnsä tulokset ja kaiken mitä luo, muttei kuitenkaan maata, joka on ihmiskunnalle yhteistä.

Käytännössä tämä yhteiskuntamalli kannattaisi toteutettaa siten että yhteiskunta vuokraisi maa-alueiden käyttöoikeuksia yksityisille ja yhteisöille.
Lue lisää

Asuntokuplasta

Suomessa on asuntohintaindeksin mukaan asuntokupla. Kuplan ovat luoneet suomalaiset kuluttajat luullessaan asuntojen hintojen nousevan loputtomiin. Pankit ovat avustaneet kuplan luomisessa holtittomalla lainapolitiikallaan, sillä ne hyötyvät kuplan syntymisestä ja sen puhkeamisesta. Kuplan puhjetessa pankit saavat lainojen vakuuksina olevia asuntoja itselleen edullisesti.
Lue lisää